ПРВА ВАНРЕДНА СЈЕДНИЦА

 ФУДБАЛСКИ КЛУБ “МИНЕРАЛ“
-       С к у п ш т и н а –
Број: 01-01/14
Датум, 01.04.2014. године.

На основу Статута ФК “Минерал“ Бања Врућица, с а з и в а м:

ПРВУ ВАНРЕДНУ  СЈЕДНИЦУ

Сједница ће бити одржана у недељу, 06.  априла 2014. године, са почетком у 19:30 часова у хотелу Кардиал у Бањи Врућици.

За рад сједнице предлажем следећи

Д н е в н и   р е д:

1.       Избор Радног предсједништва
2.       Разматрање Приједлога и усвајање Пословника о раду Скупштине.
3.       Информација о оставци чланова Управног одбора.
4.       Извјештаји о раду клуба у 2013. години
4.1.    Извјештај о раду Управног одбора
4.2.    Извјештај о финансијском пословању
5.       Разматрање инцијативе игpача сениорског тима о смјени предсједника Управног одбора.
6.       Одлука о висини чланарине и цијени улазнице за 2014. годину.                                                                                                                                                                                                                     За Скупштину:
                                                                                            Драган др Богданић, предсједник.

                                                                                                            
Достављено:________________________
1.      Чланству клуба,
2.      Спортистима (играчима) клуба, путем изабраног представника,
3.      Спонзорима,
4.      Члановима Управног одбора у оставци,
5.      Кандидатима за избор носиоца функција и чланова органа,
6.      Административној служби општине Теслић


Коментари